Sinds 2000 biedt vzw Eindelijk, projecten NAH als pioneer een dagcentrum aan voor personen met een Niet Aangeboren Hersenlestel (NAH).

 

Een gemotiveerd transdisciplinair team (orthopedagoog, ergotherapeut, psycholoog, logopediste,…) staat van maandag t.e.m. vrijdag klaar om de personen met NAH te begeleiden. We bieden hen zinvolle dagbesteding aan. ‘Stilstaan is achteruitgaan’, vandaar dat we hen iedere dag opnieuw uitdagen en blijvend revalideren. Samen verleggen we grenzen!

 

We bieden een grote verscheidenheid aan therapieën aan. Via het bevragen van de wensen en noden van de cliënt, wordt er een individueel plan opgemaakt om hieraan deel te nemen. We trachten telkens de zelfstandigheid van de cliënt te vergroten zonder de eigenheid van de persoon te veranderen.

 

Neem alvast een van onze dagelijkse activiteiten:

 

ADL – BBB – cognitieve therapie – communicatiegroep – creaprojecten – creatieve therapie – dierenbegeleiding – dramatechnieken – dysamix – educatieve spelen – fitness – grensverleggend project – klussen – kookactiviteit – motoriek – redactieraad – schrijfmotoriek – senso – smartgames – sport en spel – tuinproject – zwemmen – …

 

“Let’s inspire each other and create new things”. Sociaal contact staat daarnaast centraal, het zijn allemaal lotgenoten die hun verhaal en ervaringen delen. Ze dagen mekaar uit, tonen begrip en willen vooruit.

 

In samenspraak met de cliënt en hun netwerk bepalen we de frequentie van het dagcentrum, van een halve dag tot vijf volledige dagen per week.

 

Wil je graag kennis maken met ons dagcentrum? Steeds welkom voor een vrijblijvend gesprek via info@NAHeindelijk.be.