Kennis delen

Ervaringen delen is kennis vermenigvuldigen

De specificiteit én complexiteit van de doelgroep ‘personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel’ is onmiskenbaar. Zij worden enerzijds met een variëteit aan beperkingen geconfronteerd en maken anderzijds als het ware een rouwproces door omwille van de breuklijn tussen het leven vóór en het leven nà het hersenletsel.

Onze voorziening heeft de voorbije 20 jaar echte expertise en ‘knowhow’ ontwikkeld op gebied van de begeleiding van personen met een NAH. Deze kennis willen wij blijven ontplooien in de toekomst, om onze cliënten nóg beter te kunnen ondersteunen in alle levensdomeinen.

Deze expertise is verder gespecifieerd op de verschillende levensdomeinen waar het hersenletsel invloed op hebben: familie/netwerk, sociale vaardigheden, (begeleid) werk, seksualiteit, zelfbeeld en eigenwaarde,…

Afhankelijk van uw wensen en noden kunnen we deze expertise delen:

  • Getuigenissen en sensibiliseringsprojecten op maat: lagere school, middelbare school, hogescholen, verenigingen
  • Vorming voor hogescholen
  • Vorming voor cliënten, families en mantelzorgers
  • Vorming voor professionelen
  • Counseling voor families en mantelzorgers
  • Counseling voor professionelen

Voor meer informatie kan u terecht bij expertise@NAHeindelijk.be