Eindelijk staat voor gespecialiseerde hulp voor personen met een Niet- Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deze personen verdienen zorg op maat, vandaar dat we een ruim aanbod voorleggen om hen te ondersteunen. Ontdek hieronder wat onze werking zo uniek maakt.

Groepsgerichte therapeutische dagondersteuning

NIEUW: Therapeutische groepsondersteuning in ’t Z(ei)spoor

Zelfstandig wonen met ondersteuning van professionelen

Kortverblijf

Specifieke zorgvragen vervullen in een werking één-op-één

Op aanvraag

Begeleid werken

Onze kennis over NAH delen we graag via bijscholing, voordrachten ikv preventie, ….

Op aanvraag

Sinds 2000 biedt vzw Eindelijk, projecten NAH als pioneer een dagcentrum aan voor personen met een Niet- Aangeboren Hersenlestel (NAH).

Een gemotiveerd transdisciplinair team (orthopedagoog, ergotherapeut, psycholoog, logopediste,…) staat van maandag t.e.m. vrijdag klaar om de personen met NAH te begeleiden. We bieden hen zinvolle dagbesteding aan. ‘Stilstaan is achteruitgaan’, vandaar dat we hen iedere dag opnieuw uitdagen en blijvend revalideren. Samen verleggen we grenzen!

We bieden een grote verscheidenheid aan therapieën aan. Via het bevragen van de wensen en noden van de cliënt, wordt er een individueel plan opgemaakt om hieraan deel te nemen. We trachten telkens de zelfstandigheid van de cliënt te vergroten zonder de eigenheid van de persoon te veranderen.

Neem alvast een van onze dagelijkse activiteiten:

ADL – BBB – cognitieve therapie – communicatiegroep – creaprojecten – creatieve therapie – dramatechnieken – dysamix – educatieve spelen – fitness – grensverleggend project – klussen – kookactiviteit – motoriek – redactieraad – schrijfmotoriek – senso – smartgames – sport en spel – tuinproject – zwemmen – …

“Let’s inspire each other and create new things”. Sociaal contact staat daarnaast centraal, het zijn allemaal lotgenoten die hun verhaal en ervaringen delen. Ze dagen mekaar uit, tonen begrip en willen vooruit.

In samenspraak met de cliënt en hun netwerk bepalen we de frequentie van het dagcentrum, van een halve dag tot vijf volledige dagen per week.

Wil je graag kennis maken met ons dagcentrum? Steeds welkom voor een vrijblijvend gesprek via info@NAHeindelijk.be.

't Z(ei)spoor

Veel personen met een Niet- Aangeboren Hersenletsel (NAH) beschikken (nog) niet over een persoonsvolgend budget om zorg in te kunnen kopen. Zij kunnen in principe beroep doen op gespecialiseerde en professionele zorgorganisaties via het systeem van rechtstreeks-toegankelijke hulp (RTH).

RTH is de beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Eindelijk is erkend door het VAPH als aanbieder voor RTH.

Naast dagondersteuning, kortopvang, individuele begeleidingen en begeleid werken bestaat nu ook de mogelijkheid van een therapeutische groepsondersteuning in het centrum van Buggenhout: ’t Z(ei)spoor.

Door dit aanbod via het systeem van RTH aan te bieden, wordt de ondersteuning ook betaalbaar voor personen met een NAH.

Daarnaast kan deze werking reeds een deeloplossing aanbieden voor personen met een NAH op de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Door de intense samenwerking tussen cliënten en therapeuten, kunnen we de cliënt (en zijn mantelzorger) tenslotte ook verder ondersteunen in de zoektocht naar verdere ondersteuning, alsook een antwoord bieden bij handicap- of sectorspecifieke vragen.

Maak kennis met ons uniek woonconcept 't Eigennest

Jonge mensen met een Niet- Aangeboren Hersenletsel (NAH) willen graag op eigen benen staan en zelfstandig wonen … in een eigen nest. Elke ouder of partner van een persoon met een NAH leeft met de prangende vragen:  wat als ‘het zorgen voor’ me niet meer lukt, wat als ik er niet meer ben?

Kom wonen in onze aangepaste zorgflats!

Elke persoon met een beperking heeft vanuit de visie van volwaardig burgerschap en inclusie, het recht op een eigen leven, op eigen keuzes. Zo moet hij ook de vrijheid hebben om te kiezen waar en met wie hij wil wonen. ‘Zo gewoon mogelijk, waar mogelijk’.

’t Eigennest bevat in totaal 21 woongelegenheden waarvan 2 kamers voor kortopvang (30 m²), 2 studio’s (40 m²), 6 flats met 1 slaapkamer (60 à 70 m²) en 11 flats met 2 slaapkamers (80 à 90 m²). Allen zijn aangepast, duurzaam en energiezuinig. Deze omvatten een ruime living, een rolstoelaangepaste keuken, een badkamer met inloopdouche, een extra toilet, 1 of 2 slaapkamers en een bergruimte. Elke bewoner beschikt over een eigen ruim terras en een eigen parkeerruimte (voor 1 wagen + 2 fietsen of 1 driewieler of scooter). In 11 flats zijn 2 slaapkamers voorzien om de mogelijkheid te garanderen dat het gezin van de persoon met een NAH (partner, kinderen, ouders) of een persoonlijke assistent kan inwonen of tijdelijk overnachten.

Onze zorgflats beschikken over de nodige basisvoorzieningen om makkelijk de installatie van de noodzakelijke domotica, een oproepsysteem, toegangscontrole, camerabewaking e.d mogelijk te maken.

De integrale zorg wordt gecoördineerd vanuit vzw Eindelijk, projecten NAH. De zorg verloopt ‘vraaggestuurd’ én in samenwerking met de mantelzorger, de reguliere thuiszorgdiensten en de gesubsidieerde zorg vanuit het VAPH. De zorg wordt ‘op maat’ en ‘op vraag’ van de bewoner aangeboden.

Wil je graag kennis maken met ’t Eigennest? Steeds welkom voor een vrijblijvend gesprek via info@NAHeindelijk.be.

Kortverblijf

Kortverblijf is kortdurende opvang bij een vergunde zorgaanbieder. Het kan gaan om:

– een overnachting (met inbegrip van avond- en ochtendondersteuning)

– een overnachting in combinatie met dagopvang. De dagopvang sluit aan op de overnachting en kan er voor of er na vallen.

Kortverblijf biedt de mogelijkheid gepaste begeleiding te voorzien voor mensen met een NAH wanneer de mantelzorgers tijdelijk de zorg niet kunnen opnemen of ze nood hebben aan een adempauze.

Eindelijk, Projecten NAH heeft twee studio’s voor kortverblijf in ‘t Eigennest. Deze studio’s zijn aangepast met de modernste apparatuur: automatisatie van de deuren, eigen badkamer met douche (eventueel met douchebrancard) en toilet, aangepast keukenblok met hoog-laagaanrecht en—kasten, zorgmeubilair, oproepsysteem, optie op camera, val- en doolalarm.

Cliënten met een NAH hebben soms nood aan individuele begeleiding. Eén therapeut met één cliënt. Deze hulp kan zeer divers zijn.

Ambulante begeleidingen zijn begeleidingen geboden bij Eindelijk. Mobiele begeleidingen zijn op verplaatsing, bijvoorbeeld bij de cliënt thuis.

Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen globale en psychosociale begeleidingen.

Bij globale begeleidingen wordt er praktische hulp geboden bij vrijetijdsinvulling, ADL-taken (wc, eten, koken,…), …

Bij psychosociale begeleidingen gaat de therapeut de persoon met NAH begeleiden bij diverse thema’s. Zo zal de ergotherapeut hulpmiddelen aanbevelen, de jobcoach gaat op zoek naar begeleid werk, de logopediste en psycholoog kunnen individuele therapie bieden. Ook  intimiteitscoaching, budgetbegeleiding, psychodiagnostiek en zoveel meer zijn mogelijk.

Wil je graag meer informatie verkrijgen omtrent onze individuele begeleidingen? Steeds welkom voor een vrijblijvend gesprek via info@NAHeindelijk.be.

Wij bieden ook ambulante of mobiele ondersteuning op vlak van trajectbegeleiding, gezinsondersteuning, psychotherapie, begeleid werk, coaching thuiszorgdiensten…

Begeleid Werken

Is het onmogelijk om op de betaalde arbeidsmarkt aan de slag te gaan? Dan kan je mogelijks als begeleid werker aan de slag!

Je krijgt een aangepast takenpakket, en de kans om samen te werken met  werknemers uit het reguliere arbeiderssysteem. Je gaat aan de slag met een vast vertrouwenspersoon, een werkpostbegeleider. Je werkt volgens een aangepast uurrooster. Je werkt onbetaald en dus vrijwillig.

De jobcoach is de vertrouwenspersoon en extern begeleider van de begeleid werker, maar is niet de werkpostbegeleider. Dit is iemand van de werkpost zelf. De jobcoach is de tussenpersoon tussen de werkgever en de begeleid werker bij het zoeken naar en evalueren van het werk. Hij/zij zal bij conflicten samen met de begeleid werker deze trachten op te lossen.

Meer info: begeleidwerk@NAHeindelijk.be 

De specificiteit én complexiteit van de doelgroep ‘personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel’ is onmiskenbaar. Zij worden enerzijds met een variëteit aan beperkingen geconfronteerd en maken anderzijds als het ware een rouwproces door omwille van de breuklijn tussen het leven vóór en het leven nà het hersenletsel.

Onze voorziening heeft de voorbije 20 jaar echte expertise en ‘knowhow’ ontwikkeld op gebied van de begeleiding van personen met een NAH. Deze kennis willen wij blijven ontplooien in de toekomst, om onze cliënten nóg beter te kunnen ondersteunen in alle levensdomeinen.
Deze expertise is verder gespecifieerd op de verschillende levensdomeinen waar het hersenletsel invloed op hebben: familie/netwerk, sociale vaardigheden, (begeleid) werk, seksualiteit, zelfbeeld en eigenwaarde,…
Afhankelijk van uw wensen en noden kunnen we deze expertise delen:

  • Getuigenissen en sensibiliseringsprojecten op maat: lagere school, middelbare school, hogescholen, verenigingen
  • Vorming voor hogescholen
  • Vorming voor cliënten, families en mantelzorgers
  • Vorming voor professionelen
  • Counseling voor families en mantelzorgers
  • Counseling voor professionelen

Voor meer informatie kan u terecht bij expertise@NAHeindelijk.be