Eindelijk staat voor gespecialiseerde hulp voor personen met een NAH. Deze personen verdienen zorg op maat, vandaar dat we een ruim aanbod voorleggen om hen te ondersteunen. Ontdek hieronder wat onze werking zo uniek maakt.

Groepsgerichte therapeutische dagondersteuning

Maandag tot vrijdag (8:30 – 17u)

Zelfstandig wonen met ondersteuning van professionelen

24/7

Specifieke zorgvragen vervullen in een werking één-op-één 

Op aanvraag

Onze kennis over NAH delen we graag via bijscholing, voordrachten ikv preventie ,…

Op aanvraag

Sinds 2000 biedt vzw Eindelijk, projecten NAH als pioneer een dagcentrum aan voor personen met een Niet Aangeboren Hersenlestel (NAH).

Een gemotiveerd transdisciplinair team (orthopedagoog, ergotherapeut, psycholoog, logopediste,…) staat van maandag t.e.m. vrijdag klaar om de personen met NAH te begeleiden. We bieden hen zinvolle dagbesteding aan. ‘Stilstaan is achteruitgaan’, vandaar dat we hen iedere dag opnieuw uitdagen en blijvend revalideren. Samen verleggen we grenzen!

We bieden een grote verscheidenheid aan therapieën aan. Via het bevragen van de wensen en noden van de cliënt, wordt er een individueel plan opgemaakt om hieraan deel te nemen. We trachten telkens de zelfstandigheid van de cliënt te vergroten zonder de eigenheid van de persoon te veranderen.

Neem alvast een van onze dagelijkse activiteiten:

ADL – BBB – cognitieve therapie – communicatiegroep – creaprojecten – creatieve therapie – dierenbegeleiding – dramatechnieken – dysamix – educatieve spelen – fitness – grensverleggend project – klussen – kookactiviteit – motoriek – redactieraad – schrijfmotoriek – senso – smartgames – sport en spel – tuinproject – zwemmen – …

“Let’s inspire each other and create new things”. Sociaal contact staat daarnaast centraal, het zijn allemaal lotgenoten die hun verhaal en ervaringen delen. Ze dagen mekaar uit, tonen begrip en willen vooruit.

In samenspraak met de cliënt en hun netwerk bepalen we de frequentie van het dagcentrum, van een halve dag tot vijf volledige dagen per week.

Wil je graag kennis maken met ons dagcentrum? Steeds welkom voor een vrijblijvend gesprek via info@NAHeindelijk.be.

Maak kennis met ons uniek woonconcept 't Eigennest

Jonge mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) willen graag op eigen benen staan en zelfstandig wonen … in een eigen nest.

Elke ouder of partner van een persoon met een NAH leeft met de prangende vragen:  wat als ‘het zorgen voor’ me niet meer lukt, wat als ik er niet meer ben?

Kom wonen in onze zorgflats!

Elke persoon met een beperking heeft vanuit de visie van volwaardig burgerschap en inclusie, het recht op een eigen leven, op eigen keuzes. Zo moet hij ook de vrijheid hebben om te kiezen waar en met wie hij wil wonen. ‘Zo gewoon mogelijk, waar mogelijk’.

Aangepast wonen

’t Eigennest bevat in totaal 21 woongelegenheden waarvan 2 kamers voor kortopvang (30 m²), 2 studio’s (40 m²), 6 flats met 1 slaapkamer (60 à 70 m²) en 11 flats met 2 slaapkamers (80 à 90 m²).

Allen zijn aangepast, duurzaam en energiezuinig.

Deze omvatten een ruime living, een rolstoelaangepaste keuken, een badkamer met inloopdouche, een extra toilet, 1 of 2 slaapkamers en een bergruimte. Elke bewoner beschikt over een eigen ruim terras en een eigen parkeerruimte (voor 1 wagen + 2 fietsen of 1 driewieler of scooter).

In 11 flats zijn 2 slaapkamers voorzien om de mogelijkheid te garanderen dat het gezin van de persoon met een NAH (partner, kinderen, ouders) of een persoonlijke assistent kan inwonen of tijdelijk overnachten.

Onze zorgflats beschikken over de nodige basisvoorzieningen om makkelijk de installatie van de noodzakelijke domotica, een oproepsysteem, toegangscontrole, camerabewaking e.d mogelijk te maken.

De integrale zorg wordt gecoördineerd vanuit vzw Eindelijk, projecten NAH.

De zorg verloopt ‘vraaggestuurd’ én in samenwerking met de mantelzorg, de reguliere thuiszorgdiensten en de gesubsidieerde zorg vanuit het VAPH.

Vandaar dat we onze flats ‘zorgflats’ noemen. De zorg wordt ‘op maat’ en ‘op vraag’ van de bewoner aangeboden.

Wil je graag kennis maken met ’t Eigennest? Steeds welkom voor een vrijblijvend gesprek via info@NAHeindelijk.be.

Cliënten met een NAH hebben soms nood aan individuele begeleiding. Eén therapeut met één cliënt. Deze hulp kan zeer divers zijn.

Ambulante begeleidingen zijn begeleidingen geboden bij Eindelijk. Mobiele begeleidingen zijn op verplaatsing, bijvoorbeeld bij de cliënt thuis.

Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen globale en psychosociale begeleidingen.

Bij globale begeleidingen wordt er praktische hulp geboden bij vrijetijdsinvulling, ADL-taken (wc, eten, koken,…), …

Bij psychosociale begeleidingen gaat de therapeut de persoon met NAH begeleiden bij diverse thema’s. Zo zal de ergotherapeut hulpmiddelen aanbevelen, de jobcoach gaat op zoek naar begeleid werk, de logopediste en psycholoog kunnen individuele therapie bieden. Ook  intimiteitscoaching, budgetbegeleiding, psychodiagnostiek en zoveel meer zijn mogelijk.

Wil je graag meer informatie verkrijgen omtrent onze individuele begeleidingen? Steeds welkom voor een vrijblijvend gesprek via info@NAHeindelijk.be.

  • Wij bieden ook ambulante of mobiele ondersteuning op vlak van trajectbegeleiding, gezinsondersteuning, psychotherapie, begeleid werk, coaching thuiszorgdiensten…  

Begeleid werk

De specificiteit én complexiteit van de doelgroep ‘personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel’ is onmiskenbaar. Zij worden enerzijds met een variëteit aan beperkingen geconfronteerd en maken anderzijds als het ware een rouwproces door omwille van de breuklijn tussen het leven vóór en het leven nà het hersenletsel.

Onze voorziening heeft de voorbije 20 jaar echte expertise en ‘knowhow’ ontwikkeld op gebied van de begeleiding van personen met een NAH. Deze kennis willen wij blijven ontplooien in de toekomst, om onze cliënten nóg beter te kunnen ondersteunen in alle levensdomeinen.
Deze expertise is verder gespecifieerd op de verschillende levensdomeinen waar het hersenletsel invloed op hebben: familie/netwerk, sociale vaardigheden, (begeleid) werk, seksualiteit, zelfbeeld en eigenwaarde,…
Afhankelijk van uw wensen en noden kunnen we deze expertise delen:

Getuigenissen en sensibiliseringsprojecten op maat: lagere school, middelbare school, hogescholen, verenigingen
Vorming voor hogescholen
Vorming voor cliënten, families en mantelzorgers
Vorming voor professionelen
Counseling voor families en mantelzorgers
Counseling voor professionelen
Voor meer informatie kan u terecht bij expertise@NAHeindelijk.be

expertise@NAHeindelijk.be