Steun ook jij ons financieel?

Word onze nieuwe collega!

Doe vrijwilligerswerk bij Eindelijk!

Stage doen bij Eindelijk

Steun ook jij ons financieel?

vzw Eindelijk, projecten NAH is een voorziening die het welbevinden van personen met een NAH telkens vooropstelt. We willen hen dan ook graag de beste zorgen kunnen bieden door kwalitatieve therapieën, een warme omgeving creëren met de nodige aanpassingen,… 

Maar, dit alles kost jammer genoeg handen vol geld… 

Jaarlijks organiseren we meerdere fondsenwervingsacties. Jullie deelname hieraan is alvast een mooie bijdrage! Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina, mail of website. Ook in onze Einder zullen ze steeds aangekondigd worden.

Ook vrije giften zijn steeds welkom. Vanaf 40 euro zijn deze eveneens fiscaal aftrekbaar. 
Deze mogen gestort worden op rekening BE60 2930 4302 1070 van vzw Eindelijk, projecten NAH, Klaverveld 1 – 9255 Buggenhout

Door de Corona werd onze voorziening financieel benadeeld. Vele inkomsten liepen we mis doordat onze fondsenwervingsacties niet konden doorgaan. Ons jaarlijks eetfestijn werd afgelast, net als de bloemenactie. De komende evenementen zijn momenteel nog onzeker. Wil je graag een extra inspanning leveren om ons te helpen? Mail naar info@NAHeindelijk.be met een alternatieve actie, een persoonlijk initiatief, hulp die je wil bieden bij onze nieuwe acties,… Samen gaan we ervoor!

Alvast bedankt!

Word onze nieuwe collega!

Een nieuwe collega in Eindelijk? Top! Heb je een hart voor mensen met een beperking en wil je deze personen mee helpen ontwikkelen en hen tot zelfontplooiing laten komen? Het kan!  

Onze organisatie is zeer visiegericht opgericht en wordt als innovatieve arbeidsorganisatie ingericht. Daarom is het essentieel dat onze medewerkers achter onze missie en visie staan. Zij zijn immers het hart van Eindelijk, waar zelfredzaamheid bij onze cliënten in alles nagestreefd wordt. Er wordt ondersteuning geboden aan onze cliënten, op maat, waar nodig en we streven mét onze cliënten naar een eigen plek in de maatschappij. Betrokkenheid van en samenspraak met de cliënt en het netwerk is hierin essentieel. Van hieruit wordt er gewerkt naar individuele momenten met de cliënt of groepstherapieën en –activiteiten om bepaalde doelen na te streven.   

   

We zijn op zoek naar gemotiveerde en bevlogen medewerkers die zich goed voelen binnen de voorziening en voldoening halen uit hun job. We zijn ervan overtuigd dat als werknemers zich snel opgenomen voelen in de groep, voldoende uitleg krijgen over de werking en voldoende ondersteuning krijgen vanuit het team én de organisatie, verhoogt het psychosociaal welzijn sterk.   

  

We zoeken gedurende het volledige traject naar ontwikkelings- en ontplooiingskansen voor medewerkers. Uiteraard vinden we het belangrijk dat een werknemer zijn/haar expertise kan delen met de organisatie en het team en dat hij/zij telkens uitdaging kan blijven vinden binnen de job. Er worden jaarlijks opleidingsmomenten georganiseerd: een evaluatiedag, meeleerdag, extra VTO’s (vorming, training en opleiding), zowel intern als extern, om vaardigheden en kennis te verbreden.   

   

 

We werken voor onze sollicitatiegesprekken samen met onze collega-voorziening, Blijdorp. Kijk snel verder naar onderstaande vacatures of contacteer solliciteren@blijdorp.be en we nodigen je graag uit voor een gesprek.    

Doe vrijwilligerswerk bij Eindelijk!

Met vrijwilligers bereiken we meer! Vrijwilligers geven een enorme meerwaarde aan Eindelijk. Door hun inzet kunnen we meer kwaliteitsvolle zorg bieden. Hoe meer ondersteunende vrijwilligers, hoe meer we immers één op één kunnen gaan werken, de prikkels wegnemen van onze cliënten en de individuele aandacht kunnen verhogen. Hierdoor kan er binnen de voorziening nog meer gewerkt worden aan de persoonlijke doelen van de cliënt.

.  Door vrijwilligers wordt Eindelijk naar buiten gebracht, wat als voorziening echt belangrijk is om tot  inclusie te komen. Vrijwilligers zijn de brug tussen de voorziening en de maatschappij.   Vrijwilligers moeten genoeg voldoening halen uit wat ze doen binnen de voorziening. Bij het starten van vrijwilligerswerk worden ze ondersteund door de medewerkers binnen een therapiemoment/woonmoment om zo op een laagdrempelige manier in contact te komen met zichzelf, de cliënt als onze werking. Er wordt getracht naar een zo groot mogelijke autonomie van de vrijwilliger te gaan. Voor de ene kan dit gaan over een spel spelen of gaan fietsen,  individueel of in groep, de ander staat liever in voor het koken of het ondersteunen  bij cognitieve therapieën. Sinds september 2019 kunnen er ook vrijwilligers inspringen in ons  woonproject voor avond- of weekendactiviteiten. Zolang een vrijwilliger zich nuttig voelt, gaat  hun tevredenheid groeien, gaan ze met een ‘goed gevoel’ naar huis en houden ze het vrijwilligerswerk vol. Vrijwilligers kunnen zich meer gaan ontplooien en ontwikkelen in de  zorgsector, waardoor ze kennis en ervaringen opdoen. 

Omgekeerd kunnen we vanuit Eindelijk ervaring en kennis opdoen dankzij onze vrijwilligers. Zij hebben vaak een andere kijk op bepaalde zaken die aan bod komen binnen de voorziening of hebben al eerdere ervaringen meegemaakt en aangepakt binnen de doelgroep. Vanuit de voorziening trachten we elke vrijwilliger een hart onder de riem te steken, net zoals zij doen naar onze cliënten, medewerkers en voorziening toe. 

We laten de vrijwilliger, wanneer ze dit aangeven, individuele momenten beleven, zonder vaste medewerker, wat een meerwaarde kan zijn voor zowel de vrijwilliger als cliënt. Er kan een vertrouwensband ontstaan, waardoor er gesprekken op gang komen die niet even gemakkelijk te uiten zijn naar een vaste medewerker. 

Als vrijwilliger krijg je bepaalde opleidingsmomenten. Jaarlijks een meeleerdag, als vaste  vrijwilliger, en/of in samenspraak met de teamcoach extra vormingen of gesprekken. De taakinvulling wordt besproken en kan aangepast worden naargelang dat de  vrijwilliger zelf wil. We streven naar een vaste structuur, maar willen dat de vrijwilliger zich goed blijft voelen. De vrijwilliger bespreekt met de teamcoach zijn/haar takenpakket en de geïnvesteerde tijd. Aanpassingen zijn uiteraard mogelijk. Wordt het soms wat te veel en wil hij/zij minderen qua vrijwilligersuren of net meer, dit kan allemaal! 

Denk je dat je je passie kwijt kan binnen onze voorziening? Contacteer dan teamcoach@NAHeindelijk.be en we nodigen je uit voor een verder gesprek. 

Stage doen bij Eindelijk

Binnenkort wordt deze pagina verder opgebouwd.

Wil je graag stage doen bij vzw Eindelijk, projecten NAH? Dat kan! Wij zijn een erkende stageplaats en bieden leermogelijkheden aan voor een brede waaier aan opleidingen. Voor informatie en aanvragen mag je mailen naar Teamcoach@NAHeindelijk.be