Steun ook jij ons financieel?

 

Word onze nieuwe collega!

 

Doe vrijwilligerswerk bij Eindelijk!

 

Stage doen bij Eindelijk

Steun ook jij ons financieel?

Vzw Eindelijk, projecten NAH is een voorziening die het welbevinden van personen met een NAH telkens vooropstelt. We willen hen dan ook graag de beste zorgen kunnen bieden door kwalitatieve therapieën, een warme omgeving creëren met de nodige aanpassingen,…

Maar, dit alles kost jammer genoeg handen vol geld…

Jaarlijks organiseren we meerdere fondsenwervingsacties. Jullie deelname hieraan is alvast een mooie bijdrage! Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina, mail of website. Ook in onze Einder zullen ze steeds aangekondigd worden.

Ook vrije giften zijn steeds welkom. Vanaf 40 euro zijn deze eveneens fiscaal aftrekbaar.
Deze mogen gestort worden op rekening BE60 2930 4302 1070 van vzw Eindelijk, projecten NAH, Klaverveld 1 – 9255 Buggenhout

Doe een gift via Payconiq! Vermeld zeker “gift Eindelijk” als mededeling.

Door de Corona werd onze voorziening financieel benadeeld. Vele inkomsten liepen we mis doordat onze fondsenwervingsacties niet konden doorgaan. Ons jaarlijks eetfestijn werd afgelast, net als de bloemenactie. De komende evenementen zijn momenteel nog onzeker. Wil je graag een extra inspanning leveren om ons te helpen? Mail naar info@NAHeindelijk.be met een alternatieve actie, een persoonlijk initiatief, hulp die je wil bieden bij onze nieuwe acties,… Samen gaan we ervoor!

In 2020 realiseerden we, dankzij de financiële steun van vele sympathisanten en bedrijven, de aankoop van een therapeutisch pad in een biodiverse omgeving, nieuw meubilair, zorgmeubilair, educatief en therapeutisch materiaal, IT-materiaal, een wagen voor cliëntenvervoer en het prikkelarmer maken van twee ruimtes.

We hebben een behoorlijke verlanglijst van heel grote en kleinere noden, en geven in 2021 prioriteit aan therapeutisch materiaal en de inrichting van ons dagcentrum:

  • een nieuwe motomed (ergometer vanuit de rolstoel)
  • een nieuwe statafel
  • extra rust- en schaduwplaatsen in de tuin
  • een prikkelarme moderne inrichting van het dagcentrum
  • therapiematerialen (educatief spelmateriaal, cognitieve revalidatie,…)

De aankoop hiervan hangt af van de beschikbare financiële middelen en van sponsoring.

Alvast bedankt!

Word onze nieuwe collega!

Binnenkort wordt deze pagina verder opgebouwd.

Wil je intussen graag solliciteren? Stuur een mailtje naar teamcoach@NAHeindelijk.be en we nodigen jou graag uit voor een gesprek.

Doe vrijwilligerswerk bij Eindelijk!

Binnenkort wordt deze pagina verder opgebouwd.

Wil je graag vrijwilligerswerk doen bij vzw Eindelijk of wil je graag meer informatie? Mail naar teamcoach@NAHeindelijk.be en we maken graag kennis met jou.

Stage doen bij Eindelijk

Binnenkort wordt deze pagina verder opgebouwd.

Wil je graag stage doen bij vzw Eindelijk, projecten NAH? Dat kan! Wij zijn een erkende stageplaats en bieden leermogelijkheden aan voor een brede waaier aan opleidingen. Voor informatie en aanvragen mag je mailen naar Teamcoach@NAHeindelijk.be