Wil jij mee de zelfredzaamheid van personen met een NAH bevorderen? 

U kan éénmalig of maandelijks een gift schenken via het Fonds “Vrienden van Eindelijk”. U scant hiervoor de qr-code hieronder, drukt op de knop “Doe nu een gift!”, of u stort het bedrag op volgend rekeningnummer:

Koning Boudewijnstichting

BE10 0000 0000 0404

Het is van uiterst belang de gestructureerde mededeling +++623/3717/10072+++ te vermelden. Bij een bedrag hoger dan €40 per jaar krijgt u een fiscaal attest.

De uitvoering van onze missie en visie, brengt heel wat financiële noden met zich mee.

Eindelijk streeft naar een innovatieve en kwaliteitsvolle ondersteuning op maat voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Daarbij vertrekken we steeds vanuit activiteiten van het dagelijkse leven om de transfer naar de thuissituatie te bevorderen. We willen dan ook blijven inzetten op innovatieve en kwaliteitsvolle materialen om dit te realiseren.

Met een kritische blik wordt onderzoek gedaan naar nieuwe concepten en methodieken voor personen met NAH met input van het multidisciplinaire team. We willen onze kennis van NAH uitbreiden, exploreren, verdiepen en die delen, intern en extern. We willen, in overleg en samenwerking met verschillende partners, coachingtrajecten opstellen, therapeutisch proefwonen aanbieden,… Door de oprichting van een expertisecentrum NAH willen we hieraan tegemoet komen.

Tegelijkertijd wordt sensibilisering in de maatschappij steeds belangrijker. Als de maatschappij geen kennis heeft over, geen begrip voor de problematiek van een hersenletsel, kunnen de personen met een NAH ook niet ten volle participeren in die maatschappij. Om hier volop te kunnen op inzetten, zijn ook hier middelen noodzakelijk om dit op een professionele manier uit te bouwen.

Het zorglandschap is de laatste jaren sterk veranderd. Zo was er oa de invoering van de persoonsvolgend financiering (PVF) en de privatisering van de zorg. We willen deze uitdagingen aangaan door meer sociaal ondernemer te worden. Daarnaast willen we inzetten op een betaalbare werking voor personen met een NAH die geen beroep kunnen doen op een persoonsvolgend budget. 

Op een andere manier financieel bijdragen?

Private schenking (zonder attest)

U kunt een schenking doen op het rekeningnummer BE60 2930 4302 1070.

Als je zelf een fondsenwervingsactie wil opstellen voor Eindelijk, kan je het ingezamelde bedrag via dit rekeningnummer overmaken.

IMG_3468
Sponsoring door een bedrijf of vereniging

Ook als vereniging of bedrijf is het mogelijk om onze organisatie te steunen en een bedrag te schenken voor een specifiek project naar keuze.

 

Nalaten aan Eindelijk

U zelf kan beslissen wat er met uw nalatenschap gebeurt na uw overlijden. Nalaten aan een goed doel – zoals Eindelijk – het is een bijzondere en mooie daad. Wenst u meer informatie over legaten, kan u ons steeds contacteren via onderstaande gegevens:

Elke Sarens; elke.sarens@NAHeindelijk.be; 0490/410 494

Verlanglijstje voor 2022

We hebben een behoorlijke verlanglijst van heel grote en kleinere noden, en geven in 2022 prioriteit aan therapeutisch materiaal en de inrichting van ons dagcentrum:

  • een hooglaag keuken in het dagcentrum
  • gezellige hoekjes in de tuin
  • opfrissing en prikkelarme moderne inrichting van het gebouw van het dagcentrum
  • mixer voor fijnmalen voor verslikkers
  • een rolstoelfiets
  • een uitstap naar zee
  • de organisatie van “Resto Mix It”: een project om mensen met slikstoornissen de kans te geven eens op restaurant te gaan
  • therapiematerialen (educatief spelmateriaal, cognitieve revalidatie,…)
  • de opstart van een expertisecentrum en de vernieuwing van de sensibiliseringsprojecten om NAH zichtbaar te maken in de maatschappij
  • de opstart van een betaalbare werking voor personen zonder een budget

De aankoop hiervan hangt af van de beschikbare financiële middelen en van sponsoring.

Speciale dank aan onze sponsors van het eetfestijn!