Vrijwilligerswerk bij Eindelijk

Met vrijwilligers bereiken we meer! Vrijwilligers geven een enorme meerwaarde aan Eindelijk. Door hun inzet kunnen we meer kwaliteitsvolle zorg bieden. Hoe meer ondersteunende vrijwilligers, hoe meer we immers één op één kunnen gaan werken, de prikkels wegnemen van onze cliënten en de individuele aandacht kunnen verhogen. Hierdoor kan er binnen de voorziening nog meer gewerkt worden aan de persoonlijke doelen van de cliënt.

Door vrijwilligers wordt Eindelijk naar buiten gebracht, wat als voorziening echt belangrijk is om tot  inclusie te komen. Vrijwilligers zijn de brug tussen de voorziening en de maatschappij. Vrijwilligers moeten genoeg voldoening halen uit wat ze doen binnen de voorziening. Bij de start van vrijwilligerswerk worden ze ondersteund door de medewerkers binnen een therapiemoment/woonmoment om zo op een laagdrempelige manier in contact te komen met zichzelf, de cliënt als onze werking. Er wordt getracht naar een zo groot mogelijke autonomie van de vrijwilliger te gaan. Voor de ene kan dit gaan over een spel spelen of gaan fietsen,  individueel of in groep, de ander staat liever in voor het koken of het ondersteunen  bij cognitieve therapieën. Sinds september 2019 kunnen er ook vrijwilligers inspringen in ons  woonproject voor avond- of weekendactiviteiten. Zolang een vrijwilliger zich nuttig voelt, gaat  hun tevredenheid groeien, gaan ze met een ‘goed gevoel’ naar huis en houden ze het vrijwilligerswerk vol. Vrijwilligers kunnen zich meer gaan ontplooien en ontwikkelen in de  zorgsector, waardoor ze kennis en ervaringen opdoen. 

Omgekeerd kunnen we vanuit Eindelijk ervaring en kennis opdoen dankzij onze vrijwilligers. Zij hebben vaak een andere kijk op bepaalde zaken die aan bod komen binnen de voorziening of hebben al eerdere ervaringen meegemaakt en aangepakt binnen de doelgroep. Vanuit de voorziening trachten we elke vrijwilliger een hart onder de riem te steken, net zoals zij doen naar onze cliënten, medewerkers en voorziening toe. 

We laten de vrijwilliger, wanneer ze dit aangeven, individuele momenten beleven, zonder vaste medewerker, wat een meerwaarde kan zijn voor zowel de vrijwilliger als cliënt. Er kan een vertrouwensband ontstaan, waardoor er gesprekken op gang komen die niet even gemakkelijk te uiten zijn naar een vaste medewerker. 

Als vrijwilliger krijg je bepaalde opleidingsmomenten. Jaarlijks een meeleerdag, als vaste  vrijwilliger, en/of in samenspraak met de teamcoach extra vormingen of gesprekken. De taakinvulling wordt besproken en kan aangepast worden naargelang dat de  vrijwilliger zelf wil. We streven naar een vaste structuur, maar willen dat de vrijwilliger zich goed blijft voelen. De vrijwilliger bespreekt met de teamcoach zijn/haar takenpakket en de geïnvesteerde tijd. Aanpassingen zijn uiteraard mogelijk. Wordt het soms wat te veel en wil hij/zij minderen qua vrijwilligersuren of net meer, dit kan allemaal!

Wil je graag vrijwilligerswerk doen in Eindelijk? Je bent meer dan welkom! Voor meer informatie en aanvragen mag je mailen naar teamcoach@NAHeindelijk.be