Vrijwilligerswerk bij Eindelijk

Met de hulp van vrijwilligers kunnen we bij Eindelijk meer bereiken. Vrijwilligers voegen waarde toe door kwaliteitsvolle zorg mogelijk te maken. Een toename van ondersteunende vrijwilligers stelt ons in staat om meer individuele aandacht te geven, prikkels te verminderen en gerichter te werken aan de persoonlijke doelen van de cliënt.

Vrijwilligers spelen een cruciale rol in het naar buiten brengen van Eindelijk, wat essentieel is voor inclusie. Ze fungeren als de brug tussen de voorziening en de maatschappij. Bij de start van hun vrijwilligerswerk worden ze ondersteund door medewerkers tijdens een therapiemoment of woonmoment om vertrouwd te raken met zichzelf, de cliënt en onze werking. We streven naar maximale autonomie voor de vrijwilliger, waarbij ze activiteiten kunnen ontplooien die hen voldoening geven, of het nu gaat om spelletjes, fietsen, koken of het ondersteunen bij cognitieve therapieën.

Sinds september 2019 kunnen vrijwilligers ook deelnemen aan avond- of weekendactiviteiten in ons woonproject. Zolang vrijwilligers zich waardevol voelen, groeit hun tevredenheid, wat hen in staat stelt om met een positief gevoel naar huis te gaan en hun vrijwilligerswerk voort te zetten. Dit biedt hen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de zorgsector en waardevolle kennis en ervaring op te doen.

Omgekeerd kunnen we vanuit Eindelijk ervaring en kennis opdoen dankzij onze vrijwilligers. Ze brengen vaak een frisse kijk op zaken of hebben al eerder vergelijkbare situaties aangepakt binnen de doelgroep. We waarderen elke vrijwilliger en streven ernaar om hen te ondersteunen, net zoals zij dat doen voor onze cliënten, medewerkers en voorziening.

We moedigen vrijwilligers aan om individuele momenten te beleven, indien gewenst, zonder een vaste medewerker. Dit kan resulteren in een vertrouwensband, waardoor gesprekken op gang komen die mogelijk niet zo gemakkelijk met een vaste medewerker gedeeld kunnen worden.

Als vrijwilliger bij Eindelijk zijn er verschillende mogelijkheden voor je inzet. Je krijgt bepaalde opleidingsmomenten. Jaarlijks een meeleerdag, als vaste  vrijwilliger, en/of in samenspraak met de teamcoach extra vormingen of gesprekken. Of je nu wekelijks een vaste waarde wilt zijn tijdens onze groepsbegeleidingen, de voorkeur geeft aan kortere 1-op-1 momenten met onze cliënten, of sporadisch wilt helpen bij uitstappen en evenementen, alles is mogelijk! We moedigen flexibiliteit aan en willen dat je een rol opneemt die aansluit bij jouw interesses en beschikbaarheid. Ontdek de diverse manieren waarop je een positieve impact kunt hebben en voel je vrij om de vrijwilligerservaring te creëren die het beste bij jou past. Voor meer informatie en aanmeldingen, kun je contact opnemen via: teamcoach@NAHeindelijk.be.